Homer

Homer, tradycyjnie uważany za niewidomego. Był największym greckim poetą. Żył podobno w VIII wieku przed naszą erą. Jego dzieła przekazywane ustnie przez wędrownych recytatorów, zostało spisane w VI wieku przed naszą erą i trafiło do rąk greckich uczniów, którzy uczyli się go na pamięć.Homer napisał m.in. "Iliadę" i "Odyseję" są to wielki wierszowate dzieła zwane epopejami. Iliada swój tytuł zawdzięcza starej nazwie Troi-Ilion. Drugie dzieło to Odyseja, z której dowiadujemy się o powrocie z wojny trojańskiej greckiego bohatera- Odyseusza -króla Itaki.

Mariusz
homer.jpg