Hymn O Milosci

List św. Pawła do Koryntian to tekst biblijny, wchodzący w skład Nowego Testamentu. Powstał podczas trzeciej wyprawy misyjnej św. Pawła po Azji Mniejszej. Spośród licznych ksiąg biblijnych właśnie tutaj najpełniej podejmowana jest tematyka miłości, uświęconej przez Boga i ofiarowanej człowiekowi jako najwspanialszy dar. Jest tu również mowa o człowieku, który niestety nigdy nie miał szczęścia zaznać tego wspaniałego uczucia, jakim jest miłość. Nazywa się go tu "cymbałem brzmiącym". Miłość urasta w tym pięknym tekście do największej potęgi i wartości. Jest to pierwsza w literaturze poetycka realizacja tego uczucia.

św. Paweł

Paul_de_tarse_rembrandt.jpg

Krystian