Piesn Nad Piesniami

"Pieśń nad pieśniami powstała w IV w.p.n.e. Po hebrajsku oznacza najwspanialsza ten tytuł.
Jest to jedyna księga w Biblii, która na pozór nie mówi nic o Bogu i jego przymierzu z narodem wybranym. Jest zbiorem 6 pieśni miłosnych łączących się w jedną całość. Cały utwór jest tekstem o charakterze miłosnym, składa się bowiem z pieśni miłosnych o charakterze weselnym. Nie brak więc w nim tekstów wychwalających miłość, jej niepokonaną siłę i wartość. Pod tym względem można zauważyć w tekście Pieśni nad pieśniami dwa swoiste "Hymny do miłości", które mają swoje odpowiedniki w Nowym Testamencie, w listach apostolskich św. Pawła.

300px-Die_Geliebte.jpg

Krystian